Anhörig

Du som anhörig, vän eller kollega kan också kontakta Manscentrum för att få råd och stöd.

Däremot kan du inte bestämma att en person ska vända sig till oss. Vår verksamhet bygger på frivillighet. Det betyder att den som skulle behöva vårt stöd själv måste ta kontakt.

Till vänster finns några länkar som kan vara till nytta för dig som anhörig om du behöver hjälp.
 

Aktuellt

Årsmötet avklarat. Vi hälsar Tommy Strömbäck och Anders Lindblom välkomna till Manscentrums styrelse!

Läs hela inlägget »
10 februari 2017
Nytt material för spridning
28 december 2016
Välkommen till vår nya hemsida