Vi följer forskningen!
Manscentrum Östra Södertörn följer forskningen kring behandlings-
metodernas betydelse för minskat våld – ett eftersatt forskningsområde.

Samarbeten
Manscentrum samverkar  med kommunenernas samordnare för våld i nära relationer.
Sedan 2012 har Haninge kommuns Manslots varit knuten till oss. 
Vi samarbetar också med kvinnojourerna och brottsofferjouren.

Arbetssätt - metoder

Vi arbetar utifrån ett psykodynamiskt, systemteoretiskt och kognitivt perspektiv.

Vad gäller våld och aggressivitet tar behandlingsformerna sin utgångspunkt i internationellt beprövade metoder som t.ex. norska Alternativ til vold använder, Manscentrum i Stockholms terapi med pedagogisk profil samt metoder som kanadensiska Centre for Violence Intervention and Research använder.

Då Manscentrums psykoterapeuter har utbildning avseende riskbedömningsinstrument kan risker bedömas för olika våldsyttringar. Dessa instrument ger också kunskap om vilka personlighetstyper som ligger bakom olika slags förföljelser och vilka risker som är förknippade med dessa.

Psykoterapeuterna har också kontinuerlig tillgång till kvalificerad ärendehandledning utifrån, och deltar kontinuerligt i vidareutbildning.
 

Aktuellt

Årsmötet avklarat. Vi hälsar Tommy Strömbäck och Anders Lindblom välkomna till Manscentrums styrelse!

Läs hela inlägget »
10 februari 2017
Nytt material för spridning
28 december 2016
Välkommen till vår nya hemsida