Styrelse
Ordförande:
• Sören Berglund, demokratiutvecklare i Haninge kommun

Ledamöter:
Carin Flemström, pensionär,
f d socialchef
• Anen Makboul, socialförvalt-ningen, Haninge kommun
• Anders Lindblom, tidigare anställd rådgivare 
Tommy Strömbäck, Byggnadsarbetareförbundet

Adjungerad till styrelsen;
• Helena Lepistö, Täckeråker invest 

Kontakt
För kontakt med styrelsen, mejla info@
manscentrumsodertorn.se
.

Föreningen

Manscentrum Östra Södertörn bildades 1999. Det är en ideell förening, med grunduppdraget att ge stöd vid livskriser. Föreningen bildades som ett svar på behoven av att ge män till våldutsatta kvinnor en möjlighet till samtal och behandling.

Föreningens medlemmar består av enskilda som har anknytning till vår verksamhet, främst personer som arbetar på de myndigheter som stödjer Manscentrum.
Vi deltar i det generella våldsförebyggande arbetet i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och arbetar för en bred samverkan mellan olika frivilligorganisationer, företag, myndigheter m.fl. i frågor som gäller män och mansrollen i ett föränderligt samhälle.

Vi arbetar för en bred samverkan mellan olika frivilligorganisationer, företag, myndigheter m.fl. i frågor som gäller män och mansrollen i ett föränderligt samhälle.
Vi verkar för jämställdhet mellan män och kvinnor och arbetar mot våld i nära relationer.

Föreningen ingår i det nationella nätverket Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer.
 

Aktuellt

Årsmötet avklarat. Vi hälsar Tommy Strömbäck och Anders Lindblom välkomna till Manscentrums styrelse!

Läs hela inlägget »
10 februari 2017
Nytt material för spridning
28 december 2016
Välkommen till vår nya hemsida