Vi följer forskningen!
Manscentrum Östra Södertörn följer forskningen kring behandlings-
metodernas betydelse för minskat våld – ett eftersatt forskningsområde.

Samarbeten
Manscentrum samverkar  med kommunenernas samordnare för våld i nära relationer.
Vi har inlett samarbete med SFI på Riksäpplet.
Vi samarbetar också med kvinnojourerna och brottsofferjouren.

Arbetssätt - metoder

Vi arbetar utifrån ett psykodynamiskt, systemteoretiskt och kognitivt perspektiv.

När det gäller våld och aggressivitet tar behandlingsformerna sin utgångspunkt i internationellt beprövade metoder som t.ex. norska Alternativ til vold. 
Manscentrum tar stöd i sitt arbete utifrån en pedagogisk profil samt metoder som kanadensiska Centre for Violence Intervention and Research använder. Bägge metoderna är väl beprövade och används allmänt bland övriga kriscentrum i landet. 

Manscentrums anställda är erfarna kristerapeuter och  har tillgång till kontinuerlig kvalificerad ärendehandledning. Manscentrums anställda deltar kontinuerligt i vidareutbildning.
 

Aktuellt

Årsmötet avslutat, vi hälsar tre nya ledamöter till styrelsen. Henrik Stenman, Svenska Kyrkan, Anna Gezer, advokat och Peter Eriksson, kristerapeut. 

Läs hela inlägget »
10 april 2019
Synpunkter och förslag
4 april 2018
Bli  medlem i föreningen Manscentrum Östra Södertörn
4 april 2018
Swisha ditt stöd till Manscentrum