Vi följer forskningen!
Manscentrum Östra Södertörn följer forskningen kring behandlings-
metodernas betydelse för minskat våld – ett eftersatt forskningsområde.

Samarbeten
Manscentrum samverkar  med kommunenernas samordnare för våld i nära relationer.
Vi har inlett samarbete med SFI på Riksäpplet.
Vi samarbetar också med kvinnojourerna och brottsofferjouren.

Arbetssätt - metoder

Vi arbetar utifrån ett psykodynamiskt, systemteoretiskt och kognitivt perspektiv.

När det gäller våld och aggressivitet tar behandlingsformerna sin utgångspunkt i internationellt beprövade metoder som t.ex. norska Alternativ til vold. 
Manscentrum tar stöd i sitt arbete utifrån en pedagogisk profil samt metoder som kanadensiska Centre for Violence Intervention and Research använder. Bägge metoderna är väl beprövade och används allmänt bland övriga kriscentrum i landet. 

Manscentrums anställda är erfarna kristerapeuter och  har tillgång till kontinuerlig kvalificerad ärendehandledning. Manscentrums anställda deltar kontinuerligt i vidareutbildning.
 

Aktuellt

10 april 2019
Synpunkter och förslag

Det finns alltid möjlighet att lämna in synpunkter och förslag till oss. Våra terapeuter lämnar alltid utrymme för synpunkter och förslag. Precis vid vår ingång finns vår brevlåda där man kan lämna in synpunkter. Det går också bra att maila och ringa till vår mail info@manscentrumsodertorn.se
 
 

Läs hela inlägget »
4 april 2018
Bli  medlem i föreningen Manscentrum Östra Södertörn
4 april 2018
Swisha ditt stöd till Manscentrum