Inbjudningar
Är du medlem i Manscentrum Östra Södertörn eller hör till någon av våra samverkans-partners? Då kan du få inbjudningar direkt i din e-postlåda.
Anmäl intresse via mejl: info@manscentrumsodertorn.se
E-postlänk här
 

Seminarier

Manscentrum Östra Södertörn anordnar några seminarier per år för medarbetare hos våra samverkanspartners, i syfte att öka kunskapen kring de frågor vi arbetar med. 

Seminarie februari 2019
Manscentrum inbjuder till seminarie torsdagen den 28 februari om hedersförtryck och våld i nära relationer. 
plats är Haninge kulturhus i Handen och tiden är 17.00. 

Seminaier våren 2017
Seminarium 1, den 22 mars kl. 08.30-12.00
Mäns våld i nära relationer i västerländsk kultur

Seminarieledare och föreläsare: Margareta Hydén, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, leg. psykoterapeut, gästprofessor i kriminologi vid The University of Manchester, UK.

Seminarium 2, den 5 april 08.30-12.00
Mäns våld i nära relationer i förmoderna samhällen, s.k. hederskulturer

Seminarieledare och föreläsare: Astrid Schlytter, docent i rättssociologi vid Stockholms universitet.
 

Aktuellt