Ring eller skriv sms:  073-068 86 48   eller skriv e-post:  info@manscentrumsodertorn.se

När du kontaktar oss
Om vi inte kan svara på ditt telefonsamtal så är det bra om du talar in ett meddelande på telefonsvararen. Lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig senast nästkommande vardag. Vi hanterar sms och e-post på samma sätt.

Vid den första kontakten per telefon får du kortfattat berätta om dina problem. Därefter bestämmer vi en tid då vi träffas. Vi kan oftast erbjuda ett första samtal samma eller nästkommande vecka.

Under dom första 2-3 gångerna ringar vi in det viktigaste i problembilden och bestämmer en målsättning med samtalen/terapin. Ofta kan det räcka med  5-10 samtal men vid svårare problem kan vi erbjuda 15 samtal. När det handlar om att förändra våldsbeteenden behövs det i regel 15 samtal.

Manscentrum kan i vissa fall emot par, liksom kvinnor som kommer till oss enskilt. Vi tar också emot föräldrar och barn. 
Behövs tolk brukar detta kunna ordnas.

Exempel på krissituationer där vi kan vara till hjälp:
• Relationsproblem
• Separationer
• Vårdnadstvister om barnen
• Ilska, svartsjuka och våldsbeteenden
• Våldsutsatthet
​​​• Förluster


Ta del av andra mäns erfarenheter:
I den här skriften delar män som fått stöd av oss med sig av sina erfarenheter av kontakterna med oss:

Manscentrum Östra Södertörn
Telefon: 073-068 86 48. E-post: info@manscentrumsodertorn.se. Besöksadress: Handens stationsväg 17 (gatuplanet), Handen. Postadress: Manscentrum Östra Södertörn, Handens stationsväg 17, 136 40 Handen.