Om oss
Manscentrum Östra Södertörn är en ideell förening, men de anställda är utbildade psykologer/terapeuter med bred erfarenhet från exempelvis socialtjänsten, vuxen- och barnpsykiatrin och kriminalvården.

De män vi möter kan lida av psykisk ohälsa, ha drabbats av förluster eller vara involverade i vårdnadstvister kring sina barn. Ofta handlar dock problematiken om våld i nära relationer. I dessa fall är det alltid högprioriterat att omgående få stopp på problembeteendet innan något annat avhandlas i behandlingen. 

Vår verksamhet riktar sig i första hand till män bosatta i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Vi tar även emot par samt kvinnor som kommer till oss enskilt.

Historik
Manscentrum Östra Södertörn grundades 1999 med syftet att erbjuda stöd och rådgivning samt korttidsterapi till män. Manscentrum Östra Södertörn är en icke vinstdrivande organisation med styrelse samt anställda terapeuter.

Statistik
Vi tar i genomsnitt emot 180 personer per år. Antalet berörda hemmavarande barn, som drabbas av krisen eller våldet, är årligen 100-160. Sedan starten 1999 har vi givit stöd till över 2 200 män och många kvinnor.
De utvärderingar som gjorts visar att de som fått stöd och behandling hos oss är mycket nöjda.

Manscentrum Östra Södertörn

Telefon: 0730688648. E-post: info@manscentrumsodertorn.se. Besöksadress: Handens stationsväg 17 (gatuplanet), Handen. Postadress: Manscentrum Östra Södertörn, Handens stationsväg 17, 136 40 Handen.