Styrelse
Ordförande:
• Sören Berglund, Folkhälsovetare,  Ordförande

Ledamöter: Anna Gecer, Advokat

• Anders Lindblom, Socionom, tidigare anställd rådgivare 

Tommy Strömbäck, Socionom, Byggnadsarbetareförbundet

Sebastian Löfgren, Ekonom

Henrik Stenman, Församlingspedagog, Svenska Kyrkan

Peter Eriksson, Terapeut, Stockholm stad

Adjungerad till styrelsen;
• Helena Lepistö, Täckeråker invest 

Kontakt
För kontakt med styrelsen, mejla info@
manscentrumsodertorn.se
.

Föreningen

Manscentrum Östra Södertörn bildades 1999. Det är en ideell förening som bedriver proffessionell verksamhet med grunduppdraget att ge stöd vid livskriser. Föreningen bildades som ett svar på behoven av att ge män till våldutsatta kvinnor en möjlighet till samtal och behandling.

Föreningens medlemmar består av enskilda som har anknytning till vår verksamhet, främst personer som arbetar på de myndigheter som stödjer Manscentrum.
Vi deltar i det generella våldsförebyggande arbetet i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och arbetar för en bred samverkan mellan olika frivilligorganisationer, företag, myndigheter m.fl. i frågor som gäller män och mansrollen i ett föränderligt samhälle.

Vi verkar för jämställdhet mellan män och kvinnor och arbetar mot våld i nära relationer.
Manscentrum arbetar för barns bästa. En utgångspunkt i våra samtal med våra besökare är ofta barnet. Vi möter barn, och då alltid med vårdnadshavare. 

Föreningen ingår i det nationella nätverket Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer.
 

Aktuellt

10 april 2019
Synpunkter och förslag

Det finns alltid möjlighet att lämna in synpunkter och förslag till oss. Våra terapeuter lämnar alltid utrymme för synpunkter och förslag. Precis vid vår ingång finns vår brevlåda där man kan lämna in synpunkter. Det går också bra att maila och ringa till vår mail info@manscentrumsodertorn.se
 
 

Läs hela inlägget »
4 april 2018
Bli  medlem i föreningen Manscentrum Östra Södertörn
4 april 2018
Swisha ditt stöd till Manscentrum