Föreningen
Manscentrum Östra Södertörn bildades 1999. Det är en ideell förening som bedriver proffessionell verksamhet med grunduppdraget att ge stöd vid livskriser. Föreningen bildades som ett svar på behoven av att ge män till våldutsatta kvinnor en möjlighet till samtal och behandling.

Föreningens medlemmar består av enskilda som har anknytning till vår verksamhet, främst personer som arbetar på de myndigheter som stödjer Manscentrum.
Vi deltar i det generella våldsförebyggande arbetet i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och arbetar för en bred samverkan mellan olika frivilligorganisationer, företag, myndigheter m.fl. i frågor som gäller män och mansrollen i ett föränderligt samhälle.

Vi verkar för jämställdhet mellan män och kvinnor och arbetar mot våld i nära relationer. Manscentrum arbetar för barnens bästa. En utgångspunkt i våra samtal med våra besökare är ofta barnet. Vi möter även barn, och då alltid tillsammans med sina vårdnadshavare. 

Föreningen ingår i det nationella nätverket Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer.
 

Styrelsen

Ordförande:
  • Anders Lindblom, socionom, tidigare anställd terapeut 

Ledamöter:

  • Denise Lagercrantz, advokat
  • Henrik Stenman, församlingspedagog Svenska Kyrkan
  • Sebastian Löfgren, ekonom

Adjungerad till styrelsen;

  • Helena Lepistö, Täckeråker invest