Vem kontaktar oss?
Till Manscentrum vänder sig av förklarliga skäl många män med olika typer av problem i livet. När det gäller ilske- och våldsproblematik så vet vi att det är ett utbrett problem i samhället och att många våldsutövare är män. Men vi vet också att även kvinnor kan ha samma problembeteende, därför är även kvinnor välkomna att kontakta oss, trots att vi heter Manscentrum.   

Anhöriga
Du som är anhörig, vän eller kollega till en person som skulle kunna behöva vår hjälp kan kontakta oss på Manscentrum. Vi erbjuder råd och stöd kring situationen och kommer med förslag på hur du kan gå vidare. Vi kan även hänvisa dig till andra lämpliga verksamheter.   

Yrkesverksamma
Om du är yrkesverksam i Tyresö, Haninge eller Nynäshamn inom exempelvis socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen och vill rådgöra kring en specifik situation eller om du vill hänvisa någon till oss så är du välkommen att höra av dig.

Våldsutsatt
För kvinnor som är utsatta för våld hänvisar vi till kommunens relationsvåldshandläggare samt till kvinnojour. Kvinnojourer finns i de tre kommuner som vi samarbetar med. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt.

Länkar 
Haninge kvinnojour
Tyresö kvinno- och tjejjour
Kvinnojouren Nynäshamn
Kvinnofridslinjen
Brottsofferjouren