Manscentrum har sedan starten varit en krismottagning för män. Att vara i en kris gör att man mår dåligt. Krisen kännetecknas av att man inte förstår vad som händer, varför det händer eller hur man ska ta sig vidare. Många är väldigt stressade och beter sig irrationellt. Krisen kan kännas som en svårbegriplig röra av känslor - oro, rädsla, ilska, sorg. 
Men krisen är också en möjlighet att förändra livet till det bättre. Vi som jobbar på Manscentrum är övertygade om att du har förmågan att reda ut din situation. Vi hjälper dig att sortera och få ordning på vad som har hänt, varför det han hänt och hur du ska gå vidare. Tillsammans med dig identifierar vi de problem som behöver åtgärdas. Vi sätter upp en målsättningar och jobbar mot den. Syftet med vårt stöd är att livet ska bli bättre för dig och de som står dig närmast. 

Peter Ericsson
Jag är socionom sedan över 30 år tillbaka med grundläggande psykoterapiutbildning. Jag har tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator och som kurator inom den psykiatriska öppenvården, vuxenpsykiatri och barn och ungdomspsykiatri (BUP). Innan min anställning på Manscentrum Östra Södertörn arbetade jag med våld i nära relation som behandlare, både med personer som utsätter någon i nära relation för våld men även som behandlare för personer som är eller har blivit utsatta för våld i nära relation, kvinnor såväl som män. Mina huvudområden är separationer, relationskriser, föräldraroll, våldsproblematik och svartsjuka.

Johan Hildén
Jag är socionom sedan 14 år tillbaka med grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1). Jag har erfarenhet som skolkurator, jobbcoach och socialsekreterare inom både försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg. Utöver uppdraget på Manscentrum är jag verksam som rådgivare på stödlinjen Välj att sluta. Mitt huvudområde är separationer, relationskriser, föräldraroll, ilske- och våldsproblematik samt svartsjuka.