Manscentrum har sedan starten varit en krismottagning för män. Att vara i en kris innebär att det kan vara svårt att förstår vad som händer, varför det händer och hur man ska ta sig vidare. Krisen kan vara väldigt stressande och kännas som en svårbegriplig röra av känslor - oro, rädsla, ilska, sorg. Men krisen är också en möjlighet att förändra livet till det bättre. Vi är övertygade om att de allra flesta har förmågan att få ordning  på sin situation. Vi hjälper till att sortera och reda ut vad som har hänt, varför det han hänt och hur man kan gå vidare. Vi hjälper till att identifiera de problem som behöver åtgärdas. Vi sätter upp en målsättningar och jobbar mot den. Syftet med vårt stöd är att livet ska bli bättre för dig och för de som står dig närmast. 

Peter Ericsson
Jag är socionom sedan 1990 med grundläggande psykoterapiutbildning. Jag har tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator och som kurator inom den psykiatriska öppenvården, vuxenpsykiatri och barn och ungdomspsykiatri (BUP). Innan min anställning på Manscentrum Östra Södertörn arbetade jag med våld i nära relation som behandlare, både med personer som utsätter någon i nära relation för våld men även som behandlare för personer som är eller har blivit utsatta för våld i nära relation, kvinnor såväl som män. Mina huvudområden är separationer, relationskriser, föräldraroll, våldsproblematik och svartsjuka.

Johan Hildén
Jag är socionom sedan 2007 med grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1). På Manscentrum har jag arbetat sedan 2021. Jag har tidigare arbetat som skolkurator, jobbcoach och socialsekreterare inom både försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg. På Manscentrum jobbar jag främst med kriser av olika slag, i nära relationer, i samband med separationer, när kommunikationen brister, svårigheter med föräldrarollen, problem med ilska, våld och svartsjuka. Utöver min anställning på Manscentrum så arbetar jag som rådgivare på stödlinjen Välj att sluta. Där har jag varit sedan linjen startade upp 2019.