Love Grahn
Jag är legitimerad psykolog med flerårig erfarenhet av utredning och behandling av såväl par, familjer och enskilda. Min styrka som psykolog är en enveten nyfikenhet på medmänniskor och hur tidigare erfarenheter format det man står inför idag. I samtalen läggs fokus både på det som är aktuellt och att förstå det i ljuset av levnadshistorien. En varaktig förändring bygger på förståelse av den egna problematiken och att få syn på hur man samspelar med sin omgivning.

Frisse Frison
Jag är socionom i botten med grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1) samt utbildad inom Interpersonell psykoterapi (IPT). Jag har arbetat länge med att möta människor som har det jobbigt på olika sätt. Genom utforskande, lärande och tränande går det att lösa det mesta.  Mina specialområden är; relationer, separationer, tvist om barnen, ilska, våld, svartsjuka och förluster.

Johan Hildén
Jag är socionom sedan 14 år tillbaka med grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1). Jag har erfarenhet som skolkurator, jobbcoach och socialsekreterare inom både försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg. Utöver uppdrget på Manscentrum är jag verksam som rådgivare på stödlinjen Välj att sluta. Mitt huvudområde är separationer, relationskriser, föräldraroll, ilske- och våldsproblematik samt svartsjuka.

Peter Andersson
Jag är socionom, Fil. dr. i socialt arbete och legitimerad psykoterapeut, anställd som lektor i socialt arbete vid Stockholms Universitet med inriktning psykosocialt behandlingsarbete. Under de senaste 15 åren har jag på olika sätt arbetat med människor som befunnit sig i kris, speciellt vad gäller våldsutsatthet och våldsutövande i olika arbetskontexter.