Frisse Frison
Jag är socionom, har grundläggande psykoterapiutbildning, är IPT-terapeut (Interpersonell psykoterapi) samt har flera behandlarutbildningar inom våld i nära relationer. Jag har arbetat länge med att möta människor som har det jobbigt på olika sätt. Genom utforskande, lärande och tränande går det att lösa det mesta, det är min erfarenhet. Mina specialområden är relationsproblem, separationssvårigheter, ilska, våld, svartsjuka, våldsutsatthet, depressioner, ångest och stress.

Johan Hildén
Jag är socionom sedan 14 år tillbaka med grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1). Jag har erfarenhet som skolkurator, jobbcoach och socialsekreterare inom både försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg. Utöver uppdraget på Manscentrum är jag verksam som rådgivare på stödlinjen Välj att sluta. Mitt huvudområde är separationer, relationskriser, föräldraroll, ilske- och våldsproblematik samt svartsjuka.